Algemene voorwaarden

Artikel 1: Leeftijd

De student is minimaal 18 jaar of ouder.

Artikel 2: Opleidingen

De student studeert aan een MBO, HBO of Universiteit.

Artikel 3: Opleidingsjaar

De student zit in zijn 3e of laatste jaar van zijn/haar opleiding.

Artikel 4: Duur van de stage

De student moet minimaal 3 of maximaal 12 maanden stage lopen vanuit de studie.

Artikel 5: Betaling inschrijfkosten

De student betaalt op het moment dat er een geschikte stageplaats is gevonden en de student hiermee akkoord gaat.

Artikel 6: Afzien van het bedrijf

Indien er na het opstellen van een stagecontract toch geen stageplek meer beschikbaar blijkt vanuit het bedrijf of de instelling en wij geen vervangende stageplek kunnen aanbieden, dan zullen de bemiddelingskosten worden terugbetaald.

Artikel 7: Afzien van de student

Indien er na het opstellen van een stagecontract toch blijkt dat de student er zelf van afziet zonder geldige reden, dan zullen de bemiddelingskosten niet worden terugbetaald. De kosten voor huisvesting kunnen in sommige gevallen deels worden terugbetaald.

Artikel 8: Privacy

Als je besluit jouw gegevens naar Stageinturkije.nl te zenden, geef je Stageinturkije.nl daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een stage. Stageinturkije.nl gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel een stageplaats te vinden.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

Stageinturkije.nl zal altijd hulp bieden bij eventuele problemen (welke niet met opzet veroorzaakt zijn), maar is nergens verantwoordelijk voor. Verlies van eigendommen valt ook onder eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 10: Visum

Studenten/stagiaires zonder Turkse identiteitskaart/paspoort moeten bij aankomst in Istanbul een visum halen op het vliegveld. Deze kost € 10,-